Nick Cassini
Nick Cassini
Nick Cassini

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំ
សូមចុច​ Subscribe Like comment ឆានែកខ្ញុំបាទផង
អគុណសំរាប់កចូលមកទស្សនាឆានែលយើងខ្ញុំ
Welcome To my channel
please Help Subscribe Like And Comment
Thanks For Visitor my channel

КОМЕНТАРІ
 1. author

  T'Tanoy Tso47 хвилин тому

  น.ยยยญน

 2. author

  [STUDY]센2 години тому

  근데 저거 잡아서 머함?먹을거임??파는건가??

 3. author

  Indra6 годин тому

  ele criou um canal novo!!!

 4. author

  Cristóbal Barría7 годин тому

  No maltrato a animal

 5. author

  Arvind bhai Solanki7 годин тому

  L X Khiio

 6. author

  Gustavo Motatrindade8 годин тому

  😣😣😣😣😣😣😥😥😥😥😥😥😮😮😮😮😮😮👿👿👿👿👿👿👿👿🤦

 7. author

  João Guilherme GamePlay8 годин тому

  😤😤😤😤😤😤😤😤🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

 8. author

  kornoytis9 годин тому

  Autistic language

 9. author

  kornoytis9 годин тому

  Why the hell to do that you would be 100% annoyed by that poor animals.STUPID HUMAN KIND CREATURE.❤

 10. author

  Amendes 9669 годин тому

  Seu nochendo, vá sendo isso 👎👎👹

 11. author

  Emanuell9 годин тому

  Você que é o animal aí

 12. author

  AssAd sy Vip12 годин тому

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

 13. author

  Kauã Galdino13 годин тому

  Mano, q porra é essa?

 14. author

  Kauã Galdino13 годин тому

  É sempre a mesma cobra nos vídeos, pode perceber q ela tem uma ferida no rosto como em todos os vídeos, essa coitada deve sofrer muito presa em algum lugar, sem comer, obrigando assim a cobra sempre atacar algum animal quando for gravar o vídeo, já q ela vai estar com fome E oq mais me dá raiva é o jeito q ele pega e acaba machucando o animal, e a pessoa é obrigado ainda a ficar escutando ele gemendo nesses vídeos

 15. author

  Kezart14 годин тому

  Kkkkkkkkkkkkj

 16. author

  Sergio Lima15 годин тому

  Oi

 17. author

  AJ Gaming15 годин тому

  Why break the snake and combo dragon house 😞😞😞😞😔😔😔

 18. author

  Henrique Silva15 годин тому

  You will go to jail!

 19. author

  Alex Uchiha17 годин тому

  Demônio

 20. author

  Rafael Souza18 годин тому

  BORA DERRUBAR ESSE CANAL

 21. author

  Maxsuel Gomes19 годин тому

  MjH

 22. author

  Maxsuel Gomes19 годин тому

  MjH

 23. author

  Maxsuel Gomes19 годин тому

  MjH

 24. author

  Rashunda Maddox19 годин тому

  Disney care by hill

 25. author

  19 годин тому

  UAreporter:que porra é essa?

 26. author

  André Marri19 годин тому

  These guys should be in jail for animal abuse. Unbelievable

 27. author

  Nauel pro Leonardi 20119 годин тому

  👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👹👹👹👹👹😠😠😠

 28. author

  Rafanzola Tv21 годину тому

  Vamos derrubar estes canais idiotas

 29. author

  Yonsse Benbh21 годину тому

  ❤❤❤❤❤

 30. author

  canal Clash war22 години тому

  VVou pedir pro meu irmão ele e quase enonimo. pra acabar com o canal e denunciar a policia

 31. author

  canal Clash war22 години тому

  Todo mundo da deslike

 32. author

  Fishing Skills Kh22 години тому

  I love it

 33. author

  canal Clash war22 години тому

  Muita pessoa quer ter um coelinho

 34. author

  canal Clash war22 години тому

  Denunciei 6 veses

 35. author

  canal Clash war22 години тому

  Vim pelo não adivinho quase quebrei o meu tablet

 36. author

  canal Clash war22 години тому

  Bora fase

 37. author

  Moktar888 Jani22 години тому

  ?... 🧐...

 38. author

  Fishing Skills Kh22 години тому

  Love it

 39. author

  Pietrnho Gomes22 години тому

  Denuncia essa bosta logo gente

 40. author

  joilma jo23 години тому

  quem que tirar esse canal do youtube da dislaike

 41. author

  Chaos PlayzДень тому

  U should get arrested

 42. author

  Chaos PlayzДень тому

  U hurt them

 43. author

  Chaos PlayzДень тому

  Animal cruelty

 44. author

  bluegazerДень тому

  He's expecting a snake then got surprised by a lizard

 45. author

  bluegazerДень тому

  The kids in the egg are gonna be where's mom

 46. author

  Alexandru MoscovciucДень тому

  Dalbani

 47. author

  Marianna KissДень тому

  You are killer!!!😒

 48. author

  จิตกร วิจิตรДень тому

  อิ อส ่คนุ

 49. author

  maria lourdes catalanДень тому

  All gas mana n, *oy

 50. author

  only studyДень тому

  You are so bad

 51. author

  Nicholas JevonДень тому

  Dude stfu, that's not komodo dragon. They only live in Indonesia. You didn't speak Indonesian. Also they are protected so if you did that shit to a real komodo dragon, you will get in jail. Stop clickbaiting people, I'm sick of people clickbaiting stuff.

 52. author

  Marcell FerdiДень тому

  That's not komodo dragon t Thats a monitor lizard komodo dragon is gone but only indonesian have komodo dragon in komodo island

 53. author

  David LucasДень тому

  Já denunciei

 54. author

  Atanu DekaДень тому

  Mother*****s

 55. author

  sola chukwuraДень тому

  Pore monitor lizard

 56. author

  Jovan StojanovicДень тому

  Bolesnik!

 57. author

  Patricia GarciaДень тому

  Un

 58. author

  SAURAV RAJAДень тому

  😡😡😡😡😡

 59. author

  Sk1L's ANIMATIøNSツДень тому

  QUALL FOI TIOOOO FICA MALTRATANDO OS ANIMAIS TEM OQ NA CABEÇA COCO???

 60. author

  李小明День тому

  What is your purpose, why harass him

 61. author

  prachiДень тому

  Why they don't stop tourchure animals

 62. author

  Abd JalilДень тому

  J,,,q33

 63. author

  AlbertДень тому

  Through the other end his friend released thise animals 😂😂😂😂😂😂😂😂

 64. author

  João Victor MouraДень тому

  Ok

 65. author

  Naruto UzumakiДень тому

  El lado oscuro de YT

 66. author

  Paulo XavierДень тому

  Galera esse idiota tá salvando os gatinhos ñ Estão vendo ele coloca refri pra fazer um vídeo diferenciado tenteram

 67. author

  coxinha com catupiryДень тому

  Além de torturar esses bichinhos ainda desperdiça alimento q DESUMANO

 68. author

  coxinha com catupiryДень тому

  Como essa porcaria teve mais de mil likes?

 69. author

  rato do tapetãoДень тому

  Quero saber o Porque ele tá fazendo esses tipos de vídeos? Acho que esse daí fugiu do hospício, foi pra casa e pensou:"Ah, vou fazer um vídeo de jogar refrigerante no animal, mas ANTES , vou no banheiro". Haja juízo nesse caea. Pqp, conteúdo de demente cara.

 70. author

  María MartínezДень тому

  😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

 71. author

  Erick FusterДень тому

  Dementes

 72. author

  J3T3XДень тому

  Ictrobtdg jfpld f para o bixinho

 73. author

  GR4d T4День тому

  Coitado do gatinho ele pode sentir falta de ar por causa desse desgr@ç@do 😾

 74. author

  Blocked NameДень тому

  Wow Legal!!

 75. author

  Internet Animal ContentДень тому

  Any chance you're going to...stop....making....these? Cause just based on your like/dislike ratio, you should absolutely stop doing this. You should also stop from a moral/ethical view too, but considering your dumbass started making these videos in the first place I don't think making an argument on that front would convince you.

 76. author

  Maria eduardaДень тому

  Que bom que esse vídeo repugnante teve mais dislike

 77. author

  Aygün MemmedovaДень тому

  Ĺllĺĺĺlĺĺlĺĺlĺĺĺlĺllllĺĺlĺĺĺlĺĺ llĺllĺl ĺ lll llĺıĺlllĺ

 78. author

  Pinky GoyatДень тому

  Mo

 79. author

  Marcos ,День тому

  Mais q torxa

 80. author

  Dariu NeДень тому

  Stupid

 81. author

  Bee ManithДень тому

  អរគុណប្រូញុមកាត់តាមប្រូឯងទៅគឺទទួលបានការជោគជ័យ🙏🙏

 82. author

  aragon twinkllДень тому

  German nazis must have sound so nice while invading compared to this

 83. author

  Shagufta ParveenДень тому

  Weird

 84. author

  je cubetvДень тому

  Setingan!

 85. author

  Khỉ Con TVДень тому

  L Kiiiiii

 86. author

  Kisiel StudiosДень тому

  I think animals like these can't drink coke cuz it's bad for them 🙁🥺 And what are you doing with this animal house? Now where it will live?

 87. author

  Valvi ValvipikeshДень тому

  nmnnjko

 88. author

  JR De Torres2 дні тому

  these rude demons need to learn a lesson

 89. author

  A. Shu2 дні тому

  Shear idiotic people showing their inhumanity.

 90. author

  Swapan Mondol2 дні тому

  very dangerous k

 91. author

  Yachana Phansal2 дні тому

  After this video : Monitor lizard's leader: that guy took our fellow friend and his snake roomate after that he headed to north track him down and we will flood his house with poop and our saliva hahahahahah

 92. author

  Клипы Моё2 дні тому

  😓

 93. author

  Akshat Raj2 дні тому

  If you r looking for a english comment here is it

 94. author

  Shalu sha2 дні тому

  Fakeee

 95. author

  samuel Alipmo2 дні тому

  I dont understand what he is saying

 96. author

  Sushant Bhatia2 дні тому

  Python and snake were on honeymoon this guy disturbed them a lot

 97. author

  Sheila Roy2 дні тому

  Either they make some irritating ooh sound or equally irritating chatter ,with their obnoxious behavior towards animals.They have caused the Corona virus by their weird diet.i could not bear to see,till the end of the video.There should be strict laws ,why should we suffer because of them.

 98. author

  Star production2 дні тому

  You dig the hole and put the snake and Lizard

 99. author

  Gautam Bro2 дні тому

  They may die also

 100. author

  Alfonso Lopez2 дні тому

  Fake